Przykładowy sposób zbrojenia ścian pod oknami | zalecenia

Pustaki Leca® BLOK 24 należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej. Wymagana grubość spoiny to min. 10 mm. Pustaki mają ukształtowane pióro i wpust. System ten pozwala na murowanie ścian bez spoiny pionowej przy murach z izolacją termiczną. Przy murach bez izolacji zaleca się wykonywanie pełnych spoin pionowych i poziomych.

Zbrojenie murów
Wieloletnie doświadczenie w budowie domów z pustaków i bloczków wskazują na celowość zastosowania zbrojenia szczególnie w budynkach niepodpiwniczonych. Na ścianach konstrukcyjnych zamiast ostatniej warstwy bloczków zaleca się wykonywanie wieńca żelbetowego w kształtce U. 

Ponadto wskazane jest stosowanie siatki prętów φ 3 do φ 4 w spoinach poziomych pod otworami okiennymi i w strefach dużych obciążeń (np. oparcie nadproży). Zbrojenie to przeciwdziała pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania ław fundamentowych. Zbrojenia nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynku szczególnie w trudnych warunkach geotechnicznych.

W przypadku rezygnacji z wykonania wieńca jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej zaleca się zbrojenie w co trzeciej spoinie muru, obwodowo na wszystkich ścianach, oraz zbrojenie wszystkich warstw pod otworami okiennymi i bezpośrednio pod oparciem nadproży.

Zbrojenie muru z wykorzystaniem typowych zgrzewanych siatek do zbrojenia podłoży pod posadzki. 

Przykład 1 - zaleca się siatkę o oczku 15x15 cm φ 3,4 mm; szer. użyteczna pasa siatki ok. (15+2x1,5) cm/2 φ 3,4

Przykład 2 - siatka o oczku 10x10 cm φ 3 mm; szer. użyteczna pasa siatki ok. (20+2x0,5) cm/3 φ 3

Przykład 1
Przykład 2
Legenda

Pliki do pobrania:

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją z wełny mineralnej

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją z wełny mineralnej

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 15 cm pozwala na uzyskanie U= 0,199 W/m2K. Rozwiązanie to jest rekomendowane jako optymalne, a łączna grubość ściany i ocieplenia to tylko 39 cm.
Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją z wełny mineralnej

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją z wełny mineralnej

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 8 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K. W tym rozwiązaniu bardzo „ciepłe” pustaki pozwalają na ograniczenie warstwy izolacyjnej tylko do 8 cm.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z wełny

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z wełny

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 18 cm pozwala na uzyskanie U= 0,202 W/m2K. Ten typ przegrody jest szczególnie polecany do budowy domów przy ruchliwych drogach, lotniskach itp.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z wełną

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z wełną

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 24 cm pozwala na uzyskanie U= 0,194 W/m2K. Ten typ ściany jest szczególnie polecany do budowy domów przy ruchliwych drogach, lotniskach, itp.
Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją ze styropianu EPS

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją ze styropianu EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 17 cm pozwala na uzyskanie U= 0,198 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją ze styropianu EPS

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją ze styropianu EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 9 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z EPS

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 20 cm pozwala na uzyskanie U= 0,204 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z izolacją z EPS

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z izolacją z EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 21 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Murowanie ścian o dużej izolacyjności akustycznej | zalecenia

Murowanie ścian o dużej izolacyjności akustycznej | zalecenia

Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 i 18 g służą do wykonywania ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Przeczytaj i/lub pobierz szczegółowe zalecenia wykonawcze.
Leca Polska sp. z o.o. | ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew | tel.: 58 772 24 10 (11) | NIP: 593-26-06-867 | KRS: 0000668601