Artykuły

Artykuły

Przeczytaj o budowaniu domów z keramzytu.
Filmy z budowy

Filmy z budowy

Zobacz jak wykonać podłogę na gruncie
 

Dach zielony

Leca® KERAMZYT na dachu zielonym można zastosować jako drenaż pod roślinami. To porowate, lekkie kruszywo poprawia również izolację termiczną dachu.

Dach zielony retencyjny z izolacją termiczną płytową (XPS, EPS, wełna mineralna), Leca® KERAMZYT układany luzem.
Strop
Paroizolacja
Izolacja termiczna (wełna mineralna, styropian XPS lub EPS)
Jastrych kształtujący spad
Hydroizolacja
Obrzeża na ławach z lekkiego betonu z przepustami
Folia lub siatka przeciw przerastaniu korzeni
Drenaż z Leca® KERAMZYTU budowlanego L w geowłókninie
Nawierzchnie zielonego dachu

Dodatkowe informacje:


Aby zobaczyć inne rozwiązania zielonego dachu kliknij tutaj
Podłoga na gruncie izolowana Leca® KERAMZYTEM

Podłoga na gruncie izolowana Leca® KERAMZYTEM

Podłogę na gruncie można wykonać na warstwie Leca® KERAMZYTU impregnowanego, który nie podciąga wilgoci z gruntu. Czas wykonania jest krótszy a podłoże pod posadzką mocniejsze niż np. na styropianie czy wełnie.
Podłoga na gruncie z ogrzewaniem wodnym

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem wodnym

Podłoże z Leca® KERAMZYTU impregnowanego stanowi mocną i termoizolacyjną warstwę, na której można układać różnego typu instalacje ogrzewania podłogowego.
Podłoga na gruncie z rurami w podłożu

Podłoga na gruncie z rurami w podłożu

Kanały i rury instalacyjne można układać w warstwie Leca® KERAMZYTU impregnowanego, który izoluje je termicznie oraz ułatwia dostęp w przypadku awarii.
Podłoga na gruncie z ogrzewaniem elektrycznym i kanałami

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem elektrycznym i kanałami

Nośna i termoizolacyjna warstwa podłogi na gruncie może być wykonana na Leca® KERAMZYCIE izolacyjnym L układanym w workach. Pomiędzy workami mogą przebiegać rury i kanały instalacyjne.
Podłoga na gruncie w garażu

Podłoga na gruncie w garażu

Podłogę, na której przewiduje się większe obciążenia można wykonywać na Leca® KERAMZYCIE impregnowanym pogrubiając i dozbrajając warstwę podkładu betonowego pod posadzką.
Podłoga na gruncie z izolacją radiestezyjną

Podłoga na gruncie z izolacją radiestezyjną

Leca® KERAMZYT wykorzystany w podłodze na gruncie może stanowić nie tylko nośne i termoizolacyjne podłoże, ale także warstwę wspomagającą ochronę radiestezyjną budynku.
Drenaż z ociepleniem piwnic

Drenaż z ociepleniem piwnic

Obsypanie ścian fundamentowych Leca® KERAMZYTEM budowlanym L ociepla ściany i dodatkowo wprowadza drenaż przy budynku ograniczając przypadkowe zawilgocenie ścian w przypadku uszkodzenia hydroizolacji.
Drenaż budynku na skarpie

Drenaż budynku na skarpie

Drenaż obwodowy z Leca® KERAMZYTU budowlanego L wokół budynku znajdującego się na skarpie ułatwia odprowadzenie wód opadowych spływających po zboczu.
Stropodach niewentylowany

Stropodach niewentylowany

Leca® KERAMZYT izolacyjny L ułożony na stropodachu jako materiał sypki lub w postaci lekkiego betonu kształtuje spady dachu i wspomaga izolację termiczną stropu nad ostatnią kondygnacją.
Stropodach wentylowany

Stropodach wentylowany

Leca® KERAMZYT izolacyjny L ułożony w stropodachu wentylowanym może stanowić samodzielną lub wspomagającą izolację termiczną. To niepalne kruszywo jest niepylące i zabezpiecza przed ew. gniazdowaniem zwierząt.
Dach zielony odwrócony

Dach zielony odwrócony

Drenaż powierzchniowy na dachu zielonym wykonany z Leca® KERAMZYTU budowlanego L odprowadza nadmiar wód opadowych i magazynuje wilgoć niezbędną do uprawy roślin.
Izolacja rurociągów

Izolacja rurociągów

Leca® KERAMZYT układany w workach i jako luźny granulat może zaizolować termicznie rury instalacyjne. Jest to szczególnie przydatne kiedy instalacja musi być prowadzona w strefie przemarzania gruntu.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Obsypanie rur rozsączających Leca® KERAMZYTEM budowlanym L w przydomowej oczyszczalni ścieków zapewnia skuteczny przebieg procesów biochemicznych oczyszczających ścieki.
Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Leca® KERAMZYT ogrodniczy można zastosować jako drenaż pod rośliną, składnik spulchniający ziemię urodzajną oraz obsypkę wokół rośliny na powierzchni terenu.
Ogrodnictwo i mała architektura

Ogrodnictwo i mała architektura

Leca® KERAMZYT układany jako lekki granulat luzem lub w workach pozwala na kształtowanie uwypukleń terenu, wyrównanie powierzchni i zapewnienie drenowania podłoża.
Leca Polska sp. z o.o. | ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew | tel.: 58 772 24 10 (11) | NIP: 593-26-06-867 | KRS: 0000668601