Artykuły

Artykuły

Przeczytaj o wyjątkowych domach z keramzytu
Filmy

Filmy

Zobacz jak się buduje z keramzytu
 
`

Murowanie ścian o dużej izolacyjności akustycznej | zalecenia

Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 i 18 g służą do wykonywania ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Ściany należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej (nie wolno pozostawiać tych połączeń bez zaprawy gdyż profil pióro-wpust wypełniony zaprawą doszczelnia ścianę). Wymagana grubość spoiny 10-15 mm. Zaprawę należy rozkładać ręcznie. 

W zależności od rodzaju ściany i gwarantowanej wytrzymałości bloczka do murowania należy stosować odpowiednią zaprawę. W przypadku ścian nośnych i konstrukcyjnych marka zaprawy musi być zgodna z przyjętymi obliczeniami konstrukcyjnymi. W przypadku ścian działowych i wypełniających zaprawa powinna mieć wytrzymałość zbliżoną do wytrzymałości bloczków, czyli 9-14 MPa. 

Połączenia ścian akustycznych z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 i 18 g z innymi ścianami należy wykonywać poprzez typowe wiązania murarskie (sztraby). Połączenia ścian prostopadłych na tzw. „styk” i połączenia za pomocą łączników metalowych nie zapewniają uzyskania oczekiwanej izolacyjności akustycznej. 

W przypadku ścian wypełniających podczas murowania należy maksymalnie ograniczyć szczeliny pod stropami poprzez pogrubianie ostatnich spoin poziomych. Szczelina pod stropem nie powinna być większa niż 2 cm. Najpierw należy wypełnić szczelinę z jednej strony zaprawą na ok.1/5-1/4 grubości muru. Następnie po wyschnięciu zaprawy, od drugiej strony, bardzo szczelnie wypełnić szczelinę wełną mineralną pozostawiając ok 1/5-1/4 grubości muru i również wypełnić szczelinę zaprawą. Nie zaleca się wypełniania szczelin pianą rozprężną z tuby. Dopuszcza się również stosowanie systemowych rozwiązań uszczelniających (kity i bandaże). 

Na ścianach należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość gniazd i puszek wpuszczanych w mur. Dodatkowo gniazda i puszki nie mogą być wykonywane w tym samym miejscu „na przestrzał” po obu stronach ściany. W ścianach nie należy wykonywać bruzd instalacyjnych. Zalecana odległość pomiędzy ew. puszkami instalacyjnymi na jednej jak i na obu płaszczyznach ściany nie powinna być mniejsza niż 60 cm. 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na: 
  • właściwe oczyszczenie podłoża pod ścianę,
  • ciężar Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 powinien wynosić 22-24 kg/szt.
  • ciężar Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 g powinien wynosić 25-27 kg/szt.
  • dobór właściwej zaprawy murarskiej i tynkarskiej do odmiany bloczka,
  • sprawdzenie poprawności wykonania pełnych spoin poziomych i pionowych,
  • sprawdzenie wykonania „szczelnych” połączeń ściany z innymi ścianami i stropem,
  • rozmieszczenie ew. gniazd.
Prawidłowo wykonana ściana murowana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym o gr. 13-15 mm pozwala osiągnąć izolacyjność akustyczną Rw = 58 dB. Natomiast jednowarstwowa ściana murowana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 g obustronnie otynkowana tynkiem gipsowym o gr. 9-11 mm pozwala na uzyskanie izolacyjności akustycznej Rw = 57dB. Zastosowanie tynku cem-wap. na ścianie z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 g jest możliwe i zgodnie z „prawem masy” może dodatkowo poprawić izolacyjność akustyczną ściany.

Pliki do pobrania:

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją z wełny mineralnej

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją z wełny mineralnej

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 15 cm pozwala na uzyskanie U= 0,199 W/m2K. Rozwiązanie to jest rekomendowane jako optymalne, a łączna grubość ściany i ocieplenia to tylko 39 cm.
Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją z wełny mineralnej

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją z wełny mineralnej

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 8 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K. W tym rozwiązaniu bardzo „ciepłe” pustaki pozwalają na ograniczenie warstwy izolacyjnej tylko do 8 cm.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z wełny

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z wełny

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 18 cm pozwala na uzyskanie U= 0,202 W/m2K. Ten typ przegrody jest szczególnie polecany do budowy domów przy ruchliwych drogach, lotniskach itp.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z wełną

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z wełną

Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 24 cm pozwala na uzyskanie U= 0,194 W/m2K. Ten typ ściany jest szczególnie polecany do budowy domów przy ruchliwych drogach, lotniskach, itp.
Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją ze styropianu EPS

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją ze styropianu EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 17 cm pozwala na uzyskanie U= 0,198 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją ze styropianu EPS

Ściana z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją ze styropianu EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 9 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z EPS

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 z izolacją z EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 20 cm pozwala na uzyskanie U= 0,204 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z izolacją z EPS

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z izolacją z EPS

Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 21 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Przykładowy sposób zbrojenia ścian pod oknami | zalecenia

Przykładowy sposób zbrojenia ścian pod oknami | zalecenia

Pustaki Leca® BLOK 24 należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej. Przeczytaj i/lub pobierz szczegółowe zalecenia wykonawcze.
Leca Polska sp. z o.o. | ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew | tel.: 58 772 24 10 (11) | NIP: 593-26-06-867 | KRS: 0000668601