Artykuły

Artykuły

Przeczytaj o wyjątkowych domach z keramzytu
Filmy

Filmy

Zobacz jak się buduje z keramzytu
 
`

Podłoga na gruncie z izolacją radiestezyjną

Leca® KERAMZYT wykorzystany w podłodze na gruncie może stanowić nie tylko nośne i termoizolacyjne podłoże, ale także warstwę wspomagającą ochronę radiestezyjną budynku.

Budynek niepodpiwniczony, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany luzem, izolacja radiestezyjna.
Wykop i wyrównanie podłoża
Folia na podłożu
Rozsypane skorupki jaj 0,4 litra na m2
Warstwa Leca® KERAMZYTU impregnowanego
Szpryc cementowy wzmacniający górną powierzchnię keramzytu
Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)
Jastrych cementowy zbrojony
Posadzka

Dodatkowe informacje:


Aby zobaczyć inne rozwiązania podłóg na gruncie kliknij tutaj
Podłoga na gruncie izolowana Leca® KERAMZYTEM

Podłoga na gruncie izolowana Leca® KERAMZYTEM

Podłogę na gruncie można wykonać na warstwie Leca® KERAMZYTU impregnowanego, który nie podciąga wilgoci z gruntu. Czas wykonania jest krótszy a podłoże pod posadzką mocniejsze niż np. na styropianie czy wełnie.
Podłoga na gruncie z ogrzewaniem wodnym

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem wodnym

Podłoże z Leca® KERAMZYTU impregnowanego stanowi mocną i termoizolacyjną warstwę, na której można układać różnego typu instalacje ogrzewania podłogowego.
Podłoga na gruncie z rurami w podłożu

Podłoga na gruncie z rurami w podłożu

Kanały i rury instalacyjne można układać w warstwie Leca® KERAMZYTU impregnowanego, który izoluje je termicznie oraz ułatwia dostęp w przypadku awarii.
Podłoga na gruncie z ogrzewaniem elektrycznym i kanałami

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem elektrycznym i kanałami

Nośna i termoizolacyjna warstwa podłogi na gruncie może być wykonana na Leca® KERAMZYCIE izolacyjnym L układanym w workach. Pomiędzy workami mogą przebiegać rury i kanały instalacyjne.
Podłoga na gruncie w garażu

Podłoga na gruncie w garażu

Podłogę, na której przewiduje się większe obciążenia można wykonywać na Leca® KERAMZYCIE impregnowanym pogrubiając i dozbrajając warstwę podkładu betonowego pod posadzką.
Drenaż z ociepleniem piwnic

Drenaż z ociepleniem piwnic

Obsypanie ścian fundamentowych Leca® KERAMZYTEM budowlanym L ociepla ściany i dodatkowo wprowadza drenaż przy budynku ograniczając przypadkowe zawilgocenie ścian w przypadku uszkodzenia hydroizolacji.
Drenaż budynku na skarpie

Drenaż budynku na skarpie

Drenaż obwodowy z Leca® KERAMZYTU budowlanego L wokół budynku znajdującego się na skarpie ułatwia odprowadzenie wód opadowych spływających po zboczu.
Stropodach niewentylowany

Stropodach niewentylowany

Leca® KERAMZYT izolacyjny L ułożony na stropodachu jako materiał sypki lub w postaci lekkiego betonu kształtuje spady dachu i wspomaga izolację termiczną stropu nad ostatnią kondygnacją.
Stropodach wentylowany

Stropodach wentylowany

Leca® KERAMZYT izolacyjny L ułożony w stropodachu wentylowanym może stanowić samodzielną lub wspomagającą izolację termiczną. To niepalne kruszywo jest niepylące i zabezpiecza przed ew. gniazdowaniem zwierząt.
Dach zielony

Dach zielony

Leca® KERAMZYT na dachu zielonym można zastosować jako drenaż pod roślinami. To porowate, lekkie kruszywo poprawia również izolację termiczną dachu.
Dach zielony odwrócony

Dach zielony odwrócony

Drenaż powierzchniowy na dachu zielonym wykonany z Leca® KERAMZYTU budowlanego L odprowadza nadmiar wód opadowych i magazynuje wilgoć niezbędną do uprawy roślin.
Izolacja rurociągów

Izolacja rurociągów

Leca® KERAMZYT układany w workach i jako luźny granulat może zaizolować termicznie rury instalacyjne. Jest to szczególnie przydatne kiedy instalacja musi być prowadzona w strefie przemarzania gruntu.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Obsypanie rur rozsączających Leca® KERAMZYTEM budowlanym L w przydomowej oczyszczalni ścieków zapewnia skuteczny przebieg procesów biochemicznych oczyszczających ścieki.
Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Leca® KERAMZYT ogrodniczy można zastosować jako drenaż pod rośliną, składnik spulchniający ziemię urodzajną oraz obsypkę wokół rośliny na powierzchni terenu.
Ogrodnictwo i mała architektura

Ogrodnictwo i mała architektura

Leca® KERAMZYT układany jako lekki granulat luzem lub w workach pozwala na kształtowanie uwypukleń terenu, wyrównanie powierzchni i zapewnienie drenowania podłoża.
Leca Polska sp. z o.o. | ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew | tel.: 58 772 24 10 (11) | NIP: 593-26-06-867 | KRS: 0000668601