Jak wykonać dom w technologii Leca® BLOK?

Do ilu kondygnacji można budować z pustaków z keramzytobetonu?

OdpowiedźPustaki z keramzytobetonu to jedne z najlżejszych wyrobów. Zasadniczo są przeznaczone do wznoszenia ścian w niskim budownictwie, z reguły 2-3 kondygnacyjnym. W przypadku korzystnych rozwiązaniach konstrukcyjnych możliwe jest budowanie także wyższych domów.

Jaka jest podstawowa zaleta pustaków z keramzytobetonu?

OdpowiedźWyroby z keramzytobetonu są jednym z najbardziej paroprzepuszczalnych materiałów budowlanych. Paroprzepuszczalnych - czyli najszybciej wysychających. A tylko suchy materiał stanowi dobrą izolację termiczną.

Czy w przypadku stosowania bloczków fundamentowych z keramzytobetonu konieczne jest ocieplanie ścian fundamentowych?

OdpowiedźWszystko zależy od wysokości posadzki ponad poziomem terenu i sposobu jej ocieplenia. Bloczki fundamentowe z keramzytobetonu mają ponad trzykrotnie lepszą izolacyjność termiczną w porównaniu do bloczków betonowych o takiej samej szerokości. Wyliczenia izolacyjności w konkretnych projektach wielokrotnie wykazały zbyteczność dodatkowej izolacji.

Jak długa jest tradycja budowania z keramzytobetonu?

OdpowiedźW Polsce pierwsze domy z keramzytobetonu wznoszone były już w latach siedemdziesiątych. W zimnej Skandynawii domy takie wznoszone są już od lat czterdziestych i stanowią znaczący procent wszystkich budowanych domów.

Czy wyroby z keramzytobetonu są bardziej ceramiczne czy betonowe?

OdpowiedźPodstawowy surowiec (około 90%) to keramzyt. Pozostałe składniki - cement i piasek. Proporcje użytych surowców zależą od planowanej wytrzymałości wyrobu. Keramzyt jest kruszywem ceramicznym wytwarzanym w procesie wypału glin pęczniejących. Czyli w sumie ceramika!

Czym różni się Leca® KERAMZYT, z którego wytwarzane są wyroby systemu Leca® BLOK od innych podobnych kruszyw lekkich?

OdpowiedźPrzede wszystkim ciężarem. Jeden m3 tego kruszywa waży około 300 kg. Inne kruszywa z grupy kruszyw „lekkich” są znacznie cięższe. Dla porównania 1 m3 żużla waży około 750 kg. Piasek waży około 1700 kg. Najczęściej, im materiał do budowania jest lżejszy, tym jego izolacyjność termiczna jest lepsza.

Czym najlepiej ocieplić mur w przypadku budowy ściany warstwowej z keramzytobetonu?

OdpowiedźNajlepiej wełną mineralną. Jej podobna, a nawet nieco lepsza paroprzepuszczalność, ułatwia wyprowadzenie pary wodnej przez mur. Szybko wysychająca ściana to dobry izolator termiczny. Ponadto, z uwagi na łatwość odprowadzania pary wodnej i szybkie wysychanie muru, w suchych ścianach nie powstają warunki sprzyjające „zagrzybieniu”.

Dlaczego niektóre wyroby systemu Leca® BLOK mają kolor czerwono-brązowy?

OdpowiedźAby wyróżnić domy z keramzytobetonu systemu Leca® BLOK do pustaków ściennych dodawany jest pigment. Czerwono-brązowe domy kojarzone są z panującym w nich ciepłem. Mniej widoczne elementy - pustaki stropowe, wentylacyjne, bloczki fundamentowe - produkowane są bez pigmentu. Uzyskany kolor ten nigdy nie jest kojarzony z szarym kolorem betonu czy żużlobetonu. Niektórzy producenci nie barwią swoich wyrobów i całą gamę wyrobów można spotkać w kolorze cementowo-szarym. Kolor nie decyduje o parametrach wyrobu.

Czy ściany z pustaków i bloczków z keramzytu należy dodatkowo zbroić?

Odpowiedź
Wieloletnie doświadczenie w budownictwie wskazują na celowość zastosowanie zbrojenia szczególnie budynkach niepodpiwniczonych. Zaleca się wykonywanie wieńca żelbetowego w kształtce U jako ostatniej warstwy (zamiast bloczków) na ścianach konstrukcyjnych. Ponadto wskazane jest stosowanie siatki prętów φ 3 do φ 4 w spoinach poziomych pod otworami okiennymi.
Zbrojenie to przeciwdziała pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania ław fundamentowych. Zbrojenia nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynku, szczególnie w trudnych warunkach geotechnicznych.

Czym różnią się Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 i Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g?

Odpowiedź
W izolacyjności akustycznej ścian bardzo ważną role odgrywa ciężar ściany wraz z tynkiem. Im cięższa ściana tym izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (hałasu) jest lepsza. Ponieważ ściany tynkuje się zarówno tynkiem cem-wap jak i prawie o połowę lżejszym tynkiem gipsowym dlatego przygotowana dwa różne bloczki. Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 o ciężarze ok. 23 kg do ścian  z tynkiem cem-wap. I cięższe Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 g o ciężarze ok. 26 kg do ścian z tynkiem gipsowym. Tym sposobem obie ściany mają podobny ciężar i podobną wysoką izolacyjność akustyczną.

Gdzie można znaleźć odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z budową domu w technologii Leca® BLOK?

OdpowiedźProsimy o kontakt z naszym doradcą info@leca.pl

Jak wykonać izolację i drenaż z Leca® KERAMZYTU?

Co to jest keramzyt?

Odpowiedź
Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne produkowane z glin pęczniejących. W wysokiej temperaturze 1150ºC gliniane granulki pęcznieją pokrywając się na zewnątrz ceramiczną skorupką. Wnętrze granulki stanowi porowata struktura powstała w wyniku pęcznienia.

Jaki keramzyt należy zastosować, gdy wykonuje się izolacje o niewielkiej grubości?

Odpowiedź
Jeżeli do ułożenia jest warstwa o grubości:
  • 0-6 cm należy zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny S
  • 3-9 cm wskazane jest stosowanie Leca® KERAMZYT izolacyjny M
  • powyżej 8 cm najlepiej użyć Leca® KERAMZYT izolacyjny L

Czy keramzyt jest materiałem niepalnym?

Odpowiedź
W reakcji na ogień keramzyt jest klasyfikowany w klasie A-1 materiał niepalny. Jest to materiał ceramiczny wytwarzany w temp. 1150ºC. Po przejściu tak wysokiej temperatury keramzyt staje się materiałem w pełni odpornym na ogień.

Czy keramzytem można niwelować ugięcia stropów drewnianych?

Odpowiedź
Do poziomowania drewnianych stropów najlepiej stosować Leca® KERAMZYT podsypkowy. Warstwę taką należy wysypać bezpośrednio na podłodze z desek. Wypoziomować tą warstwę i na niej układać płyty gipsowo-kartonowe systemów podłogowych.

Jaki keramzyt najlepiej zastosować do izolacji podłóg na gruncie?

Odpowiedź
Do tego celu najlepiej nadaje się Leca® KERAMZYT impregnowany. Impregnacja keramzytu ogranicza jego kapilarność czyli podciąganie wody z wilgotnego podłoża. Keramzyt impregnowany może „podciągnąć” wodę maksymalnie na 4,5 cm - czyli keramzyt powyżej tej wysokości, nawet przy znacznej wilgotności podłoża, pozostaje nie zawilgocony.

Jaki keramzyt jest najlepszy do izolacji termicznej?

Odpowiedź
Najlepsze parametry izolacyjne ma Leca® KERAMZYT o granulacji od 10 do 20 mm. Obecnie jest to najlżejszy keramzyt produkowany w Polsce, o najniższym współczynniku λ (od 0,10 do 0,11 W/mK). Ponadto kruszywo o takiej granulacji stanowi świetny materiał do drenaży, podłoży pod posadzki, ochrony radiestezyjnej i do stosowania w ogrodnictwie.

Czy betony i zaprawy z keramzytu przygotowuje się podobnie jak ze zwykłego kruszywa?

Odpowiedź
Przygotowanie zapraw i betonów na bazie keramzytu przebiega w podobny sposób jak z użyciem piasku czy żwiru. Jedyną różnicą jest konieczność wcześniejszego zamoczenia kruszywa. Najczęściej w mieszarce keramzyt zalewa się połową przewidzianej wody zarobowej i po kilku minutach dodaje się spoiwo i pozostałą cześć wody zarobowej.

Czy na keramzycie można produkować lekkie betony konstrukcyjne?

Odpowiedź
Keramzytem można zastąpić całość lub część kruszywa naturalnego i wytwarzać na nim betony lekkie wyższych marek. Przykładowo lekki beton na bazie keramzytu o wytrzymałości powyżej 20 MPa może mieć ciężar objętościowy nie przekraczający 1600 kg/m3 czyli być o ponad 600 kg/m3 lżejszy od betonu na bazie piaski i żwiru.

Czy keramzyt nie zagraża rośliną w ogródku?

Odpowiedź
Keramzyt w wyniku wypału w temperaturze 1150ºC stale się materiałem jałowym. Podobnie jak wyroby ceramiczne cegło czy donice nie chodzi w reakcję z substancjami chemicznymi (nawozami). Ponadto z uwagi na porowatą ścierną strukturę zewnętrzną granulek omijany jest przez zwierzęta (myszy, krety, nornice) owady, grzyby i pleśnie.

Czy keramzyt jest materiałem trwałym?

Odpowiedź
Keramzyt tak jak inne materiały ceramiczne przy produkcji poddawany jest obróbce cieplne w bardzo wysokiej temperaturze. Ceramika w wysokiej temperaturze staje się twarda i odporna na czynniki zewnętrzne. Trwałość keramzytu porównywana jest z trwałością ceramiki wysokiej klasy np. klinkiery. Nie ma lepszej rekomendacji dla ceramiki jak wielowiekowe zamki i kościoły.

Kiedy można zamawiać dostawy keramzytu luzem?

Odpowiedź
Keramzyt luzem dostarczany jest samochodami samowyładowczymi o ładowności 65-75 m3 i właśnie takie ilości ze względów ekonomicznych najczęściej dostarczane są luzem do odbiorców. Keramzyt dostarczany luzem to najczęściej keramzyt do produkcji lekkich betonów i pustaków, bloczków itp oraz zastosowań zna zewnątrz budynku np. drenaże, geotechnika. Dostawy keramzytu luzem nie gwarantują niskiej wilgotności.

Czy keramzyt może być użyty do budowy dróg?

Odpowiedź
Ciężar nasypowy keramzyt frakcji 10-20 to 290 kg/m3. Ciężar piasku to ok. 1600 kg/m3. Jak widać keramzyt jest ponad pięciokrotnie lżejszy od kruszyw naturalnych. Przy budowie drogi na słabych podłożach keramzyt nie powoduje takiego obciążenia jak nasypy z tłucznia czy piasku. Mniejsze obciążenie eliminuje konieczność wykonywania dodatkowego wzmacniania podłoży (np. przez kosztowne palowanie). Ponadto lekki keramzyt często stosuje się przy przykrywaniu tuneli i przepustów. Mały ciężar keramzytu to również małe parcie poziome przy przyczółkach mostowych, ścianach oporowych itp.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o izolacji i drenażu z Leca® KERAMZYTU?

OdpowiedźZapraszamy na stronę www.leca.pl do sekcji rozwiązania

Co warto wiedzieć o budowie Leca® DOMU?

Czy pojęcie Leca® DOM oznacza, że dom jest lekki?

Odpowiedź
W stwierdzeniu, że Leca® DOM jest lekki jest bardzo dużo prawdy. Materiały ścienne produkowane na bazie keramzytu są jednymi z najlżejszych materiałów przeznaczonych do budowy domu. A lekkie ściany to lżejsza praca przy ich budowie i mniejsze obciążenie fundamentów i podłoża. Ponadto większość lekkich materiałów budowlanych charakteryzuje się dobrą izolacyjnością termiczną, czyli w efekcie mniejsze są wydatki na ogrzewanie (budżet domowy staje się lżejszy).

Od jak dawna Leca® DOMY są budowane na świecie i w Polsce?

Odpowiedź
Historia keramzytu to ponad 100 lat doświadczeń. Pierwsze budynki z keramzytobetonu powstawały w Ameryce już na początku minionego wieku. W Europie, głównie w Skandynawii, budowę pierwszych domów rozpoczęto po II wojnie światowej. W Polsce, w latach siedemdziesiątych, pojawiły się fabryki produkujące keramzyt i rozpoczęto budowę domów z elementów keramzytobetonowych na terenie całego kraju.

Czym różni się Leca® BLOK od Leca® DOM?

Odpowiedź
Nazwa Leca® BLOK jest zarezerwowana dla systemu budowania z elementów keramzytobetonowych: bloczków, pustaków i kształtek. Natomiast Leca® DOM jest szerszym określeniem i oznacza „keramzytowy” dom, czyli wybudowany w systemie Leca® BLOK, wraz z licznymi rozwiązaniami wykorzystującymi keramzyt (podłoga na gruncie, drenaż i ocieplenie ścian piwnic, stropodach, zielony dach, ocieplenie instalacji, ogrodnictwo, itd.) oraz z użyciem gotowych zapraw (zaprawy murarskie, systemy ociepleń, tynki, hydroizolacje, rozwiązania tarasowe, podkłady podłogowe, itd.).

Czy Optiroc BLOK i Leca® BLOK to to samo?

Odpowiedź
Optiroc Blok to system wyrobów ściennych opracowany dla budynków wznoszonych w Polsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Leca® BLOK jest kontynuacją systemu Optiroc BLOK z licznymi udoskonaleniami wynikającymi z wielu lat doświadczeń. Między innymi poprawiono parametry izolacyjności termicznej i akustycznej niektórych wyrobów.

Czy Leca® DOM to tylko ściany i stropy z keramzytu?

Odpowiedź
Leca® DOM to system w skład którego wchodzi większość materiałów pozwalających na wybudowanie i częściowe wykończenie budynku. Podstawowe grupy tych materiałów to: bloczki do ścian fundamentowych, pustaki do ścian nadziemia, pustaki stropowe, zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie, systemy ociepleń i izolacji przeciwwilgociowej murów, kleje do płytek, a także keramzyt do izolacji podłóg na gruncie, drenaży i ogrodnictwa.

Czy system Leca® BLOK jest przeznaczony tylko dla budownictwa jednorodzinnego?

Odpowiedź
System wyrobów z keramzytu Leca® BLOK pozwala na budowę domów jednorodzinnych: wolnostojących, szeregowych i bliźniaczych, a także ścian osłonowych, działowych i ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej w budynkach wielorodzinnych. Wyroby te chętnie stosowane są również w budynkach przemysłowych i inwentarskich a także w budynkach użyteczności publicznej.
Leca Polska sp. z o.o. | ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew | tel.: 58 772 24 10 (11) | NIP: 593-26-06-867 | KRS: 0000668601