Izolacyjność akustyczna Bloczków Leca® BLOK

Bloczki Leca® BLOK są jednym z najlepiej izolujących akustycznie materiałów na ściany produkowanych w Polsce, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Bloczki Leca® BLOK akustyczny 18 g i Leca® BLOK akustyczny 24/20 zostały sprawdzone pod kątem izolacyjności akustycznej w Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej. Uzyskały one wartość wskaźnika Rw, informującego o izolacyjności od dźwięków powietrznych, odpowiednio 57 i 59 dB. Po uwzględnieniu wszystkich poprawek związanych z badaniami laboratoryjnymi i przenoszeniem bocznym końcowa izolacyjność akustyczna R’A1 wynosi 53-55 dB. Przy poprawnym wykonaniu ścian z bloczków akustycznych Leca® BLOK można osiągnąć izolacyjność powyżej 50 dB.

W ramach systemu produkowane są również pustaki o szerokości 12 cm - Leca® BLOK 12. Pozwalają one na wykonanie ściany o końcowej izolacyjności akustycznej wyższej niż 40 dB.Uwaga: warto zwrócić uwagę na wartość izolacyjności akustycznej deklarowaną w materiałach technicznych i marketingowych przez producentów. Rw to wartość wyjściowa, która wyznaczona została w warunkach laboratoryjnych w komorach bez przenoszenia bocznego, a ściana próbna wykonywana była bardzo dokładnie. Na budowie nie zawsze przestrzega się takiego reżimu, a wartość przenoszenia bocznego określa się w zależności od rodzaju konstrukcji stropu i ścian poprzecznych. Dlatego przy szacowaniu izolacyjności akustycznej ściany należy odjąć poprawki, które obniżają izolacyjność wyjściową o 3-6 dB.