Biblioteka rozwiązań

Przykładowy sposób zbrojenia ścian pod oknami | zalecenia

Pustaki Leca® BLOK 24 należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej. Wymagana grubość spoiny to min. 10 mm. Pustaki mają ukształtowane pióro i wpust. System ten pozwala na murowanie ścian bez spoiny pionowej przy murach z izolacją termiczną. Przy murach bez izolacji zaleca się wykonywanie pełnych spoin pionowych i poziomych.

Zbrojenie murów
Wieloletnie doświadczenie w budowie domów z pustaków i bloczków wskazują na celowość zastosowania zbrojenia szczególnie w budynkach niepodpiwniczonych. Na ścianach konstrukcyjnych zamiast ostatniej warstwy bloczków zaleca się wykonywanie wieńca żelbetowego w kształtce U. 

Ponadto wskazane jest stosowanie siatki prętów φ 3 do φ 4 w spoinach poziomych pod otworami okiennymi i w strefach dużych obciążeń (np. oparcie nadproży). Zbrojenie to przeciwdziała pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania ław fundamentowych. Zbrojenia nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynku szczególnie w trudnych warunkach geotechnicznych.

W przypadku rezygnacji z wykonania wieńca jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej zaleca się zbrojenie w co trzeciej spoinie muru, obwodowo na wszystkich ścianach, oraz zbrojenie wszystkich warstw pod otworami okiennymi i bezpośrednio pod oparciem nadproży.

Zbrojenie muru z wykorzystaniem typowych zgrzewanych siatek do zbrojenia podłoży pod posadzki. 

Przykład 1 - zaleca się siatkę o oczku 15x15 cm φ 3,4 mm; szer. użyteczna pasa siatki ok. (15+2x1,5) cm/2 φ 3,4

Przykład 2 - siatka o oczku 10x10 cm φ 3 mm; szer. użyteczna pasa siatki ok. (20+2x0,5) cm/3 φ 3

Pustaki Leca® BLOK 24 należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej. Przeczytaj i/lub pobierz szczegółowe zalecenia wykonawcze.

Pliki dopobrania: