MATERIAŁOWY - do określenia ilości bloczków

Program oblicza ilość materiałów potrzebnych do budowy na podstawie uproszczonych planów budynku uzupełnionych odpowiednimi informacjami. Kalkulator jest intuicyjny i pozwala na szybkie, łatwe oszacowanie nakładów także przez osoby spoza branży budowlanej.


Uruchom kalkulator