Rysunki techniczne / Keramzyt

Podłoga na gruncie izolowana Leca® KERAMZYTEM
Budynek niepodpiwniczony, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany luzem, wersja podstawowa.
Podłoga na gruncie z ogrzewaniem wodnym
Budynek niepodpiwniczony, pomieszczenie suche, ogrzewanie wodne (rurki na macie kształtujące trasę), Leca® KERAMZYT układany luzem.
Podłoga na gruncie z rurami w podłożu
Budynek podpiwniczony, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany luzem, rury w podłożu.
Podłoga na gruncie z ogrzewaniem elektrycznym i kanałami
Budynek niepodpiwniczony, ogrzewanie podłogowe elektryczne (maty grzewcze), kanały w podłożu, Leca® KERAMZYT układany w workach.
Podłoga na gruncie w garażu
Budynek podpiwniczony, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany luzem, posadzka w garażu.
Podłoga na gruncie z izolacją radiestezyjną
Budynek niepodpiwniczony, pomieszczenie suche, Leca® KERAMZYT układany luzem, izolacja radiestezyjna.
Drenaż z ociepleniem piwnic
Drenaż wokół budynku wraz z ociepleniem ścian piwnic, Leca® KERAMZYT układany luzem.
Drenaż budynku na skarpie
Drenaż wokół budynku, budynek na skarpie, Leca® KERAMZYT układany luzem.
Stropodach niewentylowany
Stropodach niewentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU oraz dodatkową izolacją na stropie.
Stropodach wentylowany
Stropodach wentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU oraz dodatkową izolacją na stropie.
Dach zielony
Dach zielony retencyjny z izolacją termiczną płytową (XPS, EPS, wełna mineralna), Leca® KERAMZYT układany luzem.
Dach zielony odwrócony
Dach zielony z zielenią ekstensywną i różnymi nawierzchniami, Leca® KERAMZYT układany luzem.
Izolacja rurociągów
Izolacja rurociągów w wykopach Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L układanym w workach 55 l.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Leca® KERAMZYT jako warstwa rozsączająca w przydomowej oczyszczalni ścieków.
Ogrodnictwo
Przesadzanie lub nowe nasadzanie krzewów i drzew, Leca® KERAMZYT układany luzem.
Ogrodnictwo i mała architektura
Mała architektura, nasyp przy murku z Leca® KERAMZYTU ogrodniczego układanego luzem.