Biblioteka rozwiązań

Ściana dwuwarstwowa z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją z wełny mineralnej

Ściany z pustaków i bloczków systemu Leca® BLOK mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Ściana zewnętrzna z Pustaków Leca® BLOK 24 izolowana wełną mineralną o grubości 15 cm pozwala na uzyskanie U= 0,199 W/m2K. Wartość ta spełnia Wymagania Techniczne obowiązujące obecnie oraz te, które będą obowiązywać od 2021 roku (przyjęto λ dla wełny = 0,04 W/mK). Rozwiązanie to jest rekomendowane jako optymalne – łączna grubość ściany i ocieplenia to tylko 39 cm. 
Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 15 cm pozwala na uzyskanie U= 0,199 W/m2K. Rozwiązanie to jest rekomendowane jako optymalne, a łączna grubość ściany i ocieplenia to tylko 39 cm.
Pliki dopobrania: