Biblioteka rozwiązań

Ściana dwuwarstwowa z Pustaków Leca® BLOK 24 z izolacją ze styropianu EPS

Ściany z pustaków i bloczków systemu Leca® BLOK mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Ściana zewnętrzna z Pustaków Leca® BLOK 24 izolowana styropianem EPS o grubości 17 cm pozwala na uzyskanie U= 0,198 W/m2K. Wartość ta spełnia Wymagania Techniczne obowiązujące obecnie oraz te, które zaczną obowiązywać od 2021 roku (przyjęto dla styropianu EPS 045 λ = 0,045 W/mK).
Taka ściana zewnętrzna izolowana styropianem EPS o grubości 17 cm pozwala na uzyskanie U= 0,198 W/m2K, czyli już dziś spełnia zaostrzone Wymagania Techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.
Pliki dopobrania:
krok po kroku
(.pdf)