Biblioteka rozwiązań

Ściana dwuwarstwowa z Pustaków Leca® BLOK 36,5 z izolacją z wełny mineralnej

Ściany z pustaków i bloczków systemu Leca® BLOK mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Ściana zewnętrzna z Pustaków Leca® BLOK 36,5 izolowana wełną mineralną o grubości 8 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K. Wartość ta spełnia Wymagania Techniczne obowiązujące obecnie oraz te, które będą obowiązywać od 2021 roku (przyjęto λ dla wełny = 0,04 W/mK). W tym rozwiązaniu bardzo „ciepłe” pustaki pozwalają na ograniczenie warstwy izolacyjnej tylko do 8 cm.
Taka ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną o grubości 8 cm pozwala na uzyskanie U= 0,197 W/m2K. W tym rozwiązaniu bardzo „ciepłe” pustaki pozwalają na ograniczenie warstwy izolacyjnej tylko do 8 cm.
Pliki dopobrania:
krok po kroku
(.pdf)