Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny 

Administratorem Twoich danych jest Leca Polska sp. z o.o.
Nasza siedziba jest w Gniewie. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 668601, kapitał zakładowy 130.005.000 zł, NIP 5932606867.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
e-mailem na adres: odo@leca.pl
telefonicznie pod nr: 58 772 24 10

Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoicah danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1. udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego i rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?
1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.
2. agencjom marketingowym.
3. Dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Pełna - Polityka prywatności i pliki cookies