Realizacje

Afrykarium, Wrocław

Leca® KERAMZYT wykorzystano do wykonania warstwy drenażowej w donicach do nasadzenia roślin.
Leca® KERAMZYTEM wypełniono przestrzeń do nasadzenia roślin (tzw. donice). Warstwa drenażowa o grubości od 30 do 100 cm była rozkładana przy użyciu pompy, bezpośrednio z samochodu. Dodatkowo, lekkie kruszywo keramzytowe wykorzystano do przygotowania substratu dla roślin egzotycznych, do wypełnienia elementów małej architektury (sztucznych skał) oraz do budowy ścianki (bloczki keramzytobetonowe).
 
 
Obiekt
 
Afrykarium w ZOO
Lokalizacja
 
Wrocław
Projekt
 
Jadorna Studio
Wykonawca
 
Ogrodypro
Data realizacji
 
2014 r.
Kruszywo
 
Leca® KERAMZYT 10-20 R i 4-10 R
Ilość
 
600 m3
Województwo
 
dolnoślskie
Produkty użyte w rozwiązaniu